Wieczór Poezji Henryka Jankowskiego - GOK Brzeźno, 27.02.2014