Walne zebranie sprawozdawcze OSP Brzeźno - 01.02.2014