Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie - Zespół Szkół w Krzymowie, 3-7.02.2014