Podsumowanie projektu "Uwierzyć w siebie", realizowanego przez GOPS w Krzymowie - 23.12.2013