Otwarcie Izby Regionalnej w Zespole Szkół w Brzeźnie - 13.12.2013