7. Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Krzymowie7. Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Krzymowie