XIV Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego - Stare Miasto, 25.05.2013