Walne zebranie sprawozdawcze OSP Głodno - 23.02.2013